KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita ainete kaupa:
  Lasteaed
  I Klass
  II Klass
  III Klass
  IV Klass
  V Klass
  VI Klass
  VII Klass
  VIII Klass
  IX Klass
  X Klass
  XI Klass
  XII Klass
  Määramata
         
 
Kommentaarid/probleemid: Mart Kalamees
 
 bioloogia
 Bioloogia 7. klassile. Sissejuhatus bioloogiasse. Selgroogsed loomad.  Koostanud Aime Kons 152 lk
 Bioloogia töövihik 7. klassile. Sissejuhatus bioloogiasse. Selgroogsed loomad.  Aime Kons, Ene lehtmets 72 lk
 
 ajalugu, filosoofia
 Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid.  WSOY 176 lk
 
 inimeseõpetus
  Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 160 lk
  Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse töövihik.  Katrin Kullasepp, Margit Kagadze 80 lk
 
 ühiskonnaõpetus
 Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid.  WSOY 176 lk
 
 DIGIÕPIKUD
 Geograafia 7. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Andres Tõnisson, Liisa-Kai Pihlak
 Geograafia 7. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Andres Tõnisson, Liisa-Kai Pihlak
 Loodusõpetus 7. klassile. Digiõpik.  Enn Pärtel
 Matemaatika 7. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Aksel Telgmaa, August Undusk, Enn Nurk
 Matemaatika 7. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Aksel Telgmaa, August Undusk, Enn Nurk
 Peegel 1. 7. klassi eesti keele digiõpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski
 
 OTSAS!
  Loodusõpetuse töövihik VII klassile, 1. osa.  Enn Pärtel 56 lk
 Давайте дружить! 2. Vene keele õpik VII klassile.  Tooni Kasesalu 172 lk
 Давайте дружить! 2. Vene keele töövihik VII klassile.  Tooni Kasesalu 48 lk
 Давайте дружить! 3. Рабочая тетрадь по русскому языку для VII класса.  Tooni Kasesalu 64 lk
 Давайте дружить! 3. Учебник русского языка для VII класса.  Tooni Kasesalu 184 lk
 Давайте дружить! 3. CD (2).  Tooni Kasesalu
 Давайте дружить. Тестовые задания к учебнику для VII класса.  Tooni Kasesalu 80 lk
 Здравствуйте! 2. Методическое пособие для учителя русского языка в 7 классе.  Irina Birjukova 88 lk Metoodiline
 Здравствуйте! 2. Kassetid.  Irina Birjukova
 Deutsch VII. Arbeitsheft.  Viivi Leibur, Virve Saar 128 lk
 Deutsch VII. Lehrbuch.  Viivi Leibur 176 lk
 Deutsch Wiederholen wir Grammatik. Übungen für die Klassen VII-XII.  Erika Vihman 64 lk
 English Step 5.  Ingrid Sotter, Leida Vahtra 336 lk
 English Step 5. Workbook 1.  Ingrid Sotter, Leida Vahtra 80 lk
 English Step 5. Workbook 2.  Ingrid Sotter, Leida Vahtra 64 lk
 Geograafia kontrolltööd põhikoolile. Algkursus.  Merike Tuisk 62 lk
 Geograafia põhikoolile. Algkursus, 1. osa.  Andres Tõnisson, Liisa-Kai Pihlak 104 lk
 Geograafia põhikoolile. Algkursus, 2. osa.  Andres Tõnisson, Liisa-Kai Pihlak 80 lk
 Geograafia töövihik põhikoolile. Algkursus, 1. osa.  Liisa-Kai Pihlak 64 lk
 Geograafia töövihik põhikoolile. Algkursus, 2. osa. Kliima ja veestik.  Ebe Jalast 44 lk
 Helisev maailm VII. Kassetid 3, 4.  Raimo Kangro
 Helisev maailm. Muusikaõpik VII klassile.  Raimo Kangro 208 lk
 Helisev maailm. Töövihik VII klassile.  Raimo Kangro 48 lk
 Inimeseõpetus. Õpetajaraamat.  Kristi Kõiv 104 lk Metoodiline
 Inimeseõpetus. VII klassi õpik.  Inger Kraav, Kristi Kõiv 112 lk
 Inimeseõpetus. VII klassi töövihik.  Kristi Kõiv 72 lk
 Kodundus VII-IX klassile.  Aino Põdra, Kaie Luure, Kaie Pappel, Lea Laus 176 lk
 Loodusõpetus VII klassile (füüsika ja keemia eelkursus).  Enn Pärtel, Toomas Tenno 144 lk
 Loodusõpetus VII klassile. Õpetajaraamat.  Enn Pärtel 128 lk Metoodiline
 Loodusõpetuse kontrolltööd VII klassile.  Enn Pärtel 24 lk
 Loodusõpetuse töövihik VII klassile.  Enn Pärtel 96 lk
 Loodusõpetuse töövihik VII klassile, 2. osa.  Enn Pärtel 48 lk
 Maakera loodusgeograafia VII klassile.  Andres Tõnisson, Liisa-Kai Pihlak 176 lk
 Maakera loodusgeograafia VII klassis. Õpetajaraamat.  Ebe Jalast, Liisa-Kai Pihlak 120 lk
 Matemaatika VII klassile.  Aksel Telgmaa, August Undusk, Enn Nurk 232 lk
 Nuputa 1.  Evi Mitt 72 lk
 Nuputa 2.  Evi Mitt 80 lk
 Õpilase geograafiasõnastik.  Liisa-Kai Pihlak 40 lk


Viimati uuendati 09.07.2020 - 15:11