Switch to English version

Menyy
  näita ainete kaupa:
  Lasteaed
  I Klass
  II Klass
  III Klass
  IV Klass
  V Klass
  VI Klass
  VII Klass
  VIII Klass
  IX Klass
  X Klass
  XI Klass
  XII Klass
  Määramata
         
 
Tagasi nimekirja

 
Ühiskonnaõpetus. Käsiraamat. Gümnaasiumiaste
 
 Maidu Varik
XII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 28 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 21,5 x 28
Köide: Broshüür
Ilmumisinfo: Ilmunud 2001
ISBN: 9985-0-1247-X
Kood: 2421

 
 Käesolev õppevahend on mõeldud lisamaterjaliks ühiskonnaõpetuse õpikule (Leili Möldre, Anu Toots. Ühiskonnaõpetus. XII klass. Koolibri, 1999).

I osa on õppija käsiraamat, kus leidub õpi- ja kodanikuoskuste arendamiseks ja täiendamiseks vajalikke näpunäiteid ning üksikuid harjutusülesandeid. Õppige targalt!

II osa sarnaneb traditsioonilise töövihikuga, kuid mitte kõik ülesanded ei ole seotud konkreetse õppetükiga või ei pruugi Te neile õpikust vastust leida. Õpiku alajaotustega analoogiliselt on ülesanded paigutatud viide suuremasse plokki. Töövihiku-osa on eelkõige mõeldud valikuliseks kasutamiseks nii juhendaja-õpetaja kui ka õpilase enda äranägemisel ja tunni eesmärkidele vastavalt.  Ülesanded erinevad oma raskusastmelt ja vormilt. Sotsiaalsetele probleemidele ei saa alati anda vastuseid must- valgel skaalal, paljudes ülesannetes küsitakse vaid Teie arvamust – ja keegi ei saa öelda, et see on vale, sest Teie arvamus on lihtsalt niisugune. Ülesannetele vastamiseks kasutage ka lisalehti.

Sellest õppevahendist võiks saada Teie õpimapp, kuhu kogute kõik ühes aines vajaliku ja kasutatava /kasutatu/koostatu ning veel kõik selle, mida peate tarvilikuks. Tähendab – lõplikult on see õppevahend valmis siis, kui Te ise ta lõpetate.
 

SISUKORD

I. Käsiraamat

1. Kodanikuhariduse komponendid
2. Kuidas õppida
    1. Planeerimine
   
2. Lugemine
   
3. Konspekteerimine
3. Õpimapi kasutamine
4. Kuidas olla hea kuulaja
5. Kuidas õppida sekkuma
6. Avaliku kõne ettevalmistamine
    Kõne näide: Järelehüüe Martin Luther Kingile
7. Laiendatud definitsioon
8. Lüümikute valmistamine ja kasutamine
9. Ettekande koostamine arvutis
10. Infootsing Internetis
1
1. Kuidas kirjutada ja analüüsida esseed
      Essee näide: Mida vajab Euroopa 21. sajandil?
12. Kuidas koostada ja kasutada voodiagrammi
13. SWOT-analüüs
14. Kuidas teha uurimistööd
15. Väidete tõestamine ja ümberlükkamine
16. Vaidluse või probleemi lahendamise alternatiivmeetodeid
17. Õpilasele koolitunnist
Ütlemisi rahvasuust ja tuntud isikutelt

II. Töövihik

1. NÜÜDISÜHISKONNA KUJUNEMINE JA ARENG
2. ÜHISKONNA STRUKTUUR JA ÜHISKONDLIKUD SUHTED
3. ÜHISKONNA VALITSEMINE JA HALDAMINE
4. ÜHISKONNA MAJANDAMINE
5. EUROOPA INTEGRATSIOON
Arvamusi Euroopa Liidust