Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
         
 
Tagasi nimekirja

 
Practise Your Reading 2
 
 Ene Soolepp
X Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 56 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 17 x 24
Köide: broshüür
Ilmumisinfo: Esmatrükk; ilmunud 2004
Kood: 2956

 

A practice book for learners from post-intermediate to upper intermediate levels


Käesolev harjutustik on koostatud gümnaasiumiklasside õpilastele iseseisvaks või klassitööks lugemisoskuse arendamisel.
Kuna harjutuste koostamisel on järgitud käsiraamatus Year 12 Handbook 2001- 2004 esitatud ülesannete tüüpe, sobivad nad samuti riigieksamiks ettevalmistumisel.

Lisaks lugemisoskusele areneb loodetavasti ka õpilase sõnavara, kuigi harjutuste tegemine ei eelda sõnaraamatu kasutamist. Põhitähelepanu on suunatud tekstist arusaamisele konteksti kaudu.

Lühemaid tekste võib õpilane soovi korral kasutada ka riigieksami suulise osa tekstipõhise monoloogi  harjutamiseks.

Lugemistekstid on valitud sellistest Briti ajalehtedest-ajakirjadest nagu ’The Observer’, ’The Guardian Weekly’, ’The Sunday Times’, ’In Britain’, jt. Tekstide temaatika lähtub riiklikust ainekavast.

Harjutuste tegemisel olid abiks järgmised sõnaraamatud:

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2000,
Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners, Harper Collins Publishers, 2001
Oxford Collocations dictionary for students of English, OUP 2002

Harjutustiku lõpus on ülesannete vastused.

 
 
 

Lisaks: