Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
         
 
Tagasi nimekirja

 
Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik
 
 Thea Rumberg, Jüri Uljas
XI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 216 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Ilmunud 2002
ISBN: 9985-0-1342-5
Kood: 2642

 
Ülevaatlik õpik on mõeldud gümnaasiumiõpilastele ja tutvustab psühholoogia peamisi probleeme, mõisteid ja rakendusvaldkondi. Teaduslikke käsitlusi esitatakse lugejale lihtsas ja selges vormis, mistõttu on võimalik materjali ka iseseisvalt omandada. Raamat pakub rohkesti kaasamõtlemise ainet ja võimalusi arutlemiseks inimpsüühika erinevate külgede üle. Mitmes psühholoogia valdkonnas ei ole selgeid ja üheseid lahendusi. Seetõttu pakub õpik erinevaid lähenemisviise ja seletusi, soodustades seeläbi kaasamõtlemist. Õpikus on 16 peatükki. Teksti ilmestavad rohked näited, joonised ja tabelid. Käsitletav aine seostatakse näidete varal igapäevaelu problemaatikaga. Mõisted on defineeritud ja eraldi välja toodud. Peatükkide lõpus on toodud küsimused ja diskussiooniteemad läbitud materjali kohta. 1. Psühholoogia aine ja eesmärgid. Psühholoogia rakendused. Psühholoogi elukutse. 2. Psüühika ja närvisüsteem. 3. Elu jooksul toimuv areng. Laps ja täiskasvanu. Mehe ja naise erinevused. 4. Aistingud ja taju. 5. Teadvus ja selle erinevad seisundid. 6. Psühhoaktiivsete ainete mõju teadvusele. Sõltuvus. 7. Mälu ja õppimine. 8. Mõtlemine. Loovus. Keel ja kõne. 9. Intelligentsus. Intelligentsustestid. 10.Motivatsioon. 11. Seksuaalpsühholoogia. 12. Emotsioonid. 13. Stress. 14. Erinevad isiksuseteooriad. Isiksuse uurimine. 15. Psüühilised häired. Psühhoteraapia. 16. “Mina” kujunemine. Atraktiivsus. Inimene grupis.