Switch to English version

Menyy
  näita ainete kaupa:
  Lasteaed
  I Klass
  II Klass
  III Klass
  IV Klass
  V Klass
  VI Klass
  VII Klass
  VIII Klass
  IX Klass
  X Klass
  XI Klass
  XII Klass
  Määramata
         
 
Tagasi nimekirja

 
Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik
 
 Ene Kulderknup, Riina Kippak, Anne Kloren, Kaja Peetris
VI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 72 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20 x 25
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Kordustrükk, ilmunud 2014
ISBN: 9789985031520
Kood: 6935
Hind koolidele: 6.4 + 9% km = 6.98 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindus
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 

Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane kujuneks sotsiaalselt pädevaks ühiskonna liikmeks. 6. klassi ühiskonnaõpetuses käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega ning ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega.
Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht.
6. klassi ühiskonnaõpetuse õppekomplekt koosneb õpikust ja töövihikust ning nende koostamise aluseks on uus põhikooli riiklik õppekava.
Õppematerjalide koostamisel on lähtutud arusaamast, mille kohaselt õpilane peab õppimises võimalikult aktiivselt osalema. Seetõttu on mitmete teemade käsitlemist alustatud õpilaste eelteadmiste väljaselgitamisega või aruteludega. Õpilasi suunatakse ülesandeid lahendama nii individuaalselt kui ka rühmas või paarides. Samuti pakutakse võimalusi tööks mitmesuguste allikatega, näiteks skeemide, piltide, tabelite, diagrammide, tekstidega. Mitme teema juures suunatakse õpilast hankima lisateavet internetist.
Igapäevaeluga seostatud praktiliste ülesannete ning aktiivõppemeetodite kaudu toetatakse tervikpildi kujunemist ühiskonna toimimisest, õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemisest, nagu seaduste ja reeglite täitmine, ettevõtlikkus, kodanikualgatus, inimõiguste austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, säästlik suhtumine keskkonda, lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning oma maa kultuuripärandi väärtustamist.

 
 
 

Viited: