Switch to English version

Menyy
  näita ainete kaupa:
  Lasteaed
  I Klass
  II Klass
  III Klass
  IV Klass
  V Klass
  VI Klass
  VII Klass
  VIII Klass
  IX Klass
  X Klass
  XI Klass
  XII Klass
  Määramata
         
 
Tagasi nimekirja

 
Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile OTSAS!
 
 Aino Siirak
IX Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 272 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Esmatrükk, ilmunud 2002
ISBN: 9985-0-1329-8
Kood: 2584

 
Eesti keele IX klassi õppekomplekt koosneb õpikust, töövihikust ja helilindist ning see on loogiline jätk sama autori VII ja VIII klassi õppekomplektidele. Õppekomplekt arvestab - kommunikatiivsuse printsiipi. Õppekomplekt suunab õppijaid suhtlema igapäevaelu suhtlusolukordades, lugema olmetekste, kuulama katkendeid raadio-ja telesaadetest, kirjutama isiklikke kirju ja loovtöid; - temaatilisuse printsiipi. Õpetamise-õppimise sisuks on haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava suhtlustemaatika; - kõikide kõne osaoskuste sünkroonse esitamise printsiipi. Õppekomplekti järgi on võimalik kujundada automatiseeritud kõnevilumusi kõigis kõne osaoskustes – kuulamises, kõnelemises, lugemises ja kirjutamises; - järjepidevuse printsiipi. Sisu valikul toetutakse eelnevates klassides õpitud kõnetemaatikale, sõnavarale ja grammaatikateemadele laiendades ja täiendades neid. Harjutusmaterjal valmistab õpilasi ette põhikooli lõpueksamiks ja edukaks õpingute jätkamiseks gümnaasiumis. Keelematerjal. Põhirõhk on põhikooli vanemas astmes käsitletud teemade üldistamisel ja süstematiseerimisel. Kordamisel pööratakse rohkem tähelepanu enim raskusi valmistavatele teemadele: ma- ja da-infinitiivi kasutamisele, sihitise käänetele ainsuses ja mitmuses, laadivahelduskele tegusõnade põhivarmidele ja nendest tuletetavate vormide moodustamisele. Uute teemadena tulevad õppekomplektis käsitluse järgmised: 1.Umbisikuline tegumood. Olevik ja minevik. 2. Liht- ja liitlaused. Osalausete sidumisviisid ringlauses. Silendid põimlauses. 3. Sõnajärg lauses.