KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  русский язык
  литература
  эстонский язык
  английский язык
  математика
  химия
  физика
  биология
  природоведение
  география
  социальные науки
  музыка
  трудовое обучение
  искусство
  Книги по супер-цене
  
         
 

 Жили-были... Учебник-хрестоматия для 5 клacca, часть 2 
 Ирина Логвина, Светлана Минакова 
 Новый учебник соответствует требованиям Государственной программы обучения и учитывает сквозные темы, представленные в программе. В основе структуры учебника Loe edasi! 
  
  Koos on vahva. Sõprade seiklused. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile 
 Pille Pipar 
 Kolmanda klassi õpik, töövihik, CD-d ja lisamaterjalid on järg esimese ja teise klassi materjalidele. Varasemast tuttavad tegelased – Piia, Janno, Lilli, Villu, Birgit jt – on jõudnud kolmandasse klassi. Õpikus on lõbusad ja kaasahaaravad lood, mille tegevus toimub nii koolis kui ka väljaspool kooli. Loe edasi! 
  
 Математика для 6 класса, ч. 1 
 Аксель Тельгмаа, Энн Нурк, Тийу Кальяс 
 Первая часть учебника содержит четыре главы, в которых рассматриваются сложение и вычитание, умножение и деление обыкновенных дробей, нахождение числа по его части и по процентам, окружность, круг и сектор. Подразделение заданий на группы А и Б (в зависимости от уровня их сложности) позволяет осуществлять дифференцированный подход при изучении математики. Loe edasi! 
  
 Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile, 1. osa 
 Aino Siirak 
 Õpik kuulub vene õppekeelega põhikooli lõpuklassi õpilastele mõeldud õppekomplekti. Raskusastmelt vastab valitud harjutusmaterjal keelenõuete B1 tasemele – oskusele kasutada keelt tuttavatel teemadel iseseisvalt. Harjutusmaterjal võimaldab treenida kõiki keele osaoskusi – kuulamist, lugemist, kõnelemist ja kirjutamist. Vestlusteemade raames harjutatakse ka uusi grammatikateemasid. Loe edasi! 
  
 Русский язык. Учебник для 8 класса, ч. 2 
 Наталья Нечунаева, Наталья Береснева 
 Учебный комплект по русскому языку для 8 класса переработан с учётом требований новой Госудaрственной программы обучения для основной школы. Он входит в серию учебных пособий для III ступени основной школы (с 7 по 9 класс). Учебники и тетради этой серии содержат большое количество заданий для повторения и обобщения изученного материала, закрепления нового материала и усвоения правил орфографии и пунктуации, а также разнообразные творческие задания. Loe edasi! 
  
 Русский язык. Учебник для 5 класса, часть 2 
 Наталья Нечунаева, Наталья Береснева 
 Учебный комплект по русскому языку для 5 класса переработан с учётом требований новой Государственной программы обучения для основной школы. Он входит в серию учебных пособий для II ступени основной школы (с 4 по 6 класс). Учебники и тетради этой серии содержат задания для повторения и обобщения изученного материала, закрепления нового материала Loe edasi!