KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita ainete kaupa:
  Lasteaed
  I Klass
  II Klass
  III Klass
  IV Klass
  V Klass
  VI Klass
  VII Klass
  VIII Klass
  IX Klass
  X Klass
  XI Klass
  XII Klass
  Määramata
    

     
 
 
 eesti keel
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 104 lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 136 lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele töövihik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 80 lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele töövihik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 96  lk
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele őpetajaraamat.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 80 lk Metoodiline
  Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele kontrolltööd.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 20 lk
  Ilus emakeel. Kuulamisülesandeid 2. klassi eesti keele ?piku juurde.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder
 eKeel 2.1.  Ene Jundas jt.
 eKeel 2.2.  Ene Jundas jt.
 Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele digiõpik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder
 Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele digiõpik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder
 Ilus emakeel. 2. klassi lugemisülesanded.  Annely Sarapuu, Ilotana Haalen, Tuuli Urb 28 lk
 Õigekirja töövihik. 2. klass.  Tiiu Puik 48 lk
 
 inglise keel
 Do you speak English?.  Burt O'Loosy, Matt Wolf 190 lk
 English Step by Step 1. Starter Activity Book.  Kristi Tork-Sarapuu, Mari Peets 88 lk
 English step by step 1. Starter Book.  Kristi Tork-Sarapuu, Mari Peets 48 lk
 English Step by Step 1. Starter. CD.  Kristi Tork-Sarapuu, Mari Peets
 English Step by Step 1. Starter. Flashcards.  Kristi Tork-Sarapuu, Mari Peets 112 lk
 English Step by Step 1. Starter. Teacher’s CD.  Koolibri
 Õpime mängeldes inglise keelt.  Kertu Laanesoo, Maris Niine
 
 prantsuse keel
 Mallette-Malicette. CD.  Katrin Meinart
 
 matemaatika
  Matemaatika 2. klassile.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares 132 lk
  Matemaatika töövihik 2. klassile, 1. osa.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares 80 lk
  Matemaatika töövihik 2. klassile, 2. osa.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares 80 lk
 Arvuta, värvi, nuputa. 2. klass.  Ülle Lees 32 lk
 eMatemaatika 2.1.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares
 eMatemaatika 2.2.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares
 Kas oskad? Töölehed 2. klassi matemaatikateadmiste hindamiseks.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares 72 lk
 Lepatriinu korrutustabel.  Ühislooming 1 lk
 Matemaatika harjutusvihik 2. klassile.  Kaie Kubri, Marika Vares 64 lk
 Matemaatika tööraamat 2. klassile, 1. osa.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares 104 lk
 Matemaatika tööraamat 2. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares
 Matemaatika tööraamat 2. klassile, 2. osa.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares 120 lk
 Matemaatika tööraamat 2. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Anu Palu, Kaie Kubri, Marika Vares
 
 loodusõpetus
 eLoodusõpetus 2.1.  Koolibri Metoodiline
 eLoodusõpetus 2.2.  Koolibri Metoodiline
 Loodusõpetus 2. klassile, 1. osa. Digiõpik.  Marge Loks, Üllar Loks
 Loodusõpetus 2. klassile, 2. osa. Digiõpik.  Marge Loks, Üllar Loks
 Loodusõpetus 2. klassile. Harjutuslehed.  Kristi Sui 72 lk
 Loodusõpetus II klassis. Õpetajaraamat.  Marge Loks, Üllar Loks 48 lk Metoodiline
 Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. osa.  Marge Loks, Üllar Loks 64 lk
 Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 2. osa.  Marge Loks, Üllar Loks 56 lk
 
 inimeseõpetus
 eIN2.  Koolibri
 IN. 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina Kippak 88 lk
 IN. Inimeseõpetuse töölehed I kooliastmele.  Anne Koppel, Kaja Lepik 40 lk
 
 tööõpetus
 Käsitöötuba. Kunsti- ja tööõpetus, 2.osa.  Tiiu Kivirähk 88 lk
 
 muusika
 Muusikamaa. II klassi muusikaõpik.  Kai Anier, Maia Muldma 152 lk
 Muusikamaa. II klassi töövihik.  Kai Anier, Maia Muldma 48 lk
 Muusikamaa. Muusikavalik II klassile. CD.  Kai Anier, Maia Muldma
 Muusikavalik II klassile. CD.  Maia Muldma


Viimati uuendati 14.04.2021 - 10:21