Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele őpetajaraamat
 
 Riina Kippak, Ene Jundas, Krista Kumberg, Siivi Põder
II Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 80 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 14,5 x 21
Köide: pdf-fail
Ilmumisinfo: Ümbertöötadud trükk, ilmunud 2013
Kood: 6643

 

Õpetajaraamatus on metoodilisi nõuandeid osaoskuste (lugemine, kirjutamine, kuulamine, kõnelemine) kaupa. Eraldi peatükk käsitleb õpilaste vabalugemist. Veel leiab õpetaja soovitusi õppetunni ettevalmistamiseks, nagu tunni eesmärgistamine, kaasaegse tunni ülesehitus jne.
Kohanemiseks uue õppematerjaliga on õpetajale abiks esimese õppenädala detailsed tunnikavad.
Õpetajaraamatus on 84 etteütluse teksti, mis on grupeeritud õigekirja teemade kaupa ja sobitatud lugemispaladega. Tekste võib õpetaja kasutada nii õigekirja harjutamiseks kui ka kontrollimiseks.

 
 
 

Viited: