Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumiõpik
 
 Anne Nahkur
XI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 160 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2006
ISBN: 9985-0-1813-3
Kood: 3527
Hind koolidele: 4.59 + 9% km = 5 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindus
Tartu esindus
Rahva Raamatx
Apollox
 

Õpik lähtub ülesehituses ja sisu valikul gümnaasiumi kirjanduse õppekava maailmakirjanduse kursusest: 2. Klassitsism, valgustus ja romantism. 
Õpik keskendub maailmakirjanduse arenguloo kõrval kunstilise teksti mõistmisele ja tõlgendamisele. Käsitluse alla võetakse nimetatud perioodi kirjanduse tähtautorid ja nende teosed, temaatika valimisel püütakse arvestada õpilaste huvitatust. Esindatud on eri žanrid ja ajastud. 
Ilukirjanduslike ja muude tekstide valikul ning kirjandusteooria terminite tutvustamisel lähtutakse õppekavas kehtestatud gümnaasiumilõpetaja õpitulemustest. 
Näiteid tuuakse nende autorite tekstidest, keda gümnaasiumi vastavas maailmakirjanduse kursuses on õppekava järgi vaja käsitleda. 
Igas sisuplokis (klassitsism, valgustus ja romantism) on tööülesandeid, mis võimaldavad: luua pilti kirjanduse arengust ja vastava perioodi tähtsamatest esindajatest; sisuploki ilukirjanduslike tekstide abil õpilaste maailmapildi avardamist, nende tundemaailma rikastamist, väärtushinnangute kujundamist ja kirjanduse kui kunstiliigi väärtustamist; vastava teemaga seotud kirjanduse põhimõistete omandamist; kommunikatiivsete oskuste kujundamist ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamist.
Õpikus tähtsustatakse ilukirjanduse mõistmise dialoogilisust ja erinevaid kirjandusteaduslikke meetodeid. Biobibliograafilise või kultuuriloolise käsitluse kõrval rakendatakse ka teistsuguseid lähenemisi; õpetust integreeritakse kaunite kunstide, teiste õppeainete kui ka teksti- ja kõneõpetusega. 
Õppematerjali käsitlus on suunatud õpilaste mõtestatud lugemise, iseseisva ja kriitilise mõtlemise ning arutlemis- ning analüüsioskuse arendamisele.
Tööülesanded väärtustavad eriti iseseisvat ja rühmatööd, kasutatakse ka aktiivõppe meetodeid.
Õpik on funktsionaalse disainiga, samas rikkalikult illustreeritud maailma kunstiajaloo vastavate perioodide taiestega, värvitrükis ja atraktiivse kujundusega. 
Õpiku lõpus on sõnaseletused, võõrnimede ligikaudne hääldus, kirjandusterminite meelespea.