Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Kas oskad? Töölehed 1. klassi matemaatikateadmiste hindamiseks
 
 Kaie Kubri, Anu Palu, Marika Vares
I Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 72 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20,5 x 28
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2018
ISBN: 9789985040454
Kood: 7997
Hind koolidele: 5.05 + 9% km = 5.5 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 

1. klassi töölehtede kogumik „Kas oskad?” on ideelt ja ülesehituselt sarnane 2017. aastal ilmunud 3. klassi kogumikuga, et anda õpilasele tagasisidet laste matemaatikateadmistest ja -oskustest. Lisaks aitab see õpetajal kavandada edasise õppimise eesmärgid ja teed.
- Väljalõigatavad tööd on koostatud kahes variandis. Ühest vihikust jagub töid kahe õpilase jaoks.
- Kogumiku algusest leiab õpetaja eeltöö, mille abil testida õpilaste algteadmisi kooli tulles. See sisaldab alushariduse õppekava pädevustel põhinevaid ülesandeid.
- 1. klassis on väga oluline õpetada last tööjuhendeid lugema ning neist aru saama. Seetõttu on kogumikus kasutatud osaliselt tööraamatust ja töövihikust tuttavaid ülesandeid, mille abil saab õpetaja teada, kuidas laps iseseisva töö käigus tööjuhenditest aru saab. Iga töö lõpust leiab loovülesande, mille lahendamine vajab loogilist mõtlemist, täpsust või tähelepanu.
- Kuna hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine, et toetada õpilase arengut, on soovitav on koguda lahendatud lühitööd ühtede kaante vahele õpimapiks. See võimaldab nii õpetajal kui ka õpilasel jälgida vigade dünaamikat ja teada saada, kas mõned vead on juhuslikku laadi või kanduvad tööst töösse.
- Kogutud infot jälgides saab õpetaja valida sobivaid õpimeetodeid ja mänge töö edasiseks kavandamiseks ning anda tagasisidet õpilasele tema teadmistest ja oskustest, et innustada ja suunata teda sihikindlalt õppima. Klassiõpetaja järjekindlus, oskuslik mänguliste ja jõukohaste tegevuste valik tagab õpilaste positiivse suhtumine ja huvi matemaatika õppimise vastu ning hea enesehinnangu kujunemise suuremates klassides.