Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
         
 
Tagasi nimekirja

 
Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall. Õpetajaraamat
 
 Henn Käämbre
XII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 86 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 14 x 21
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Esmatrükk, ilmunud 2002
Kood: 2422

 

Käsiraamat õpetajale, kes kasutab gümnaasiumi V füüsikakursuse (Aine ehitus) läbivõtmisel Henn Käämbre õpikut Aatom. Molekul. Kristall. Õpetajaraamat sisaldab:
- Õpiku koostamise üldpõhimõtete ja püstitatud eesmärkide selgituse.
- Metoodilisi näpunäiteid ja autori kaalutlusi iga õppetüki käsitlemiseks.
- Näpunäiteid ja abitekste kursuse lühendatud alternatiivkäsitluseks, kui vähene tundide arv selleks sunnib.
- Lühikäsitluse füüsikaülesannete lahendamise strateegiast.
- Õpikus toodud ülesannete lahendusi ning täiendavaid ülesandeid koos lahendustega.
- Valiku teste koos vastustega ning kinnistamis- ja kordamisküsimusi.
- Näpunäiteid kursuse võimalikuks näitlikustamiseks ja arvutitehnika kasutamiseks.
- Õpikus mainitud tippfüüsikute lühikesi elulugusid ja nendega seotud lõbusaid seiku.
- Aatomi- ja kvantfüüsika kronoloogia kõrvutatuna Eesti ja üldajaloo sündmustega.
- Õpikus kasutatud oskussõnade inglis- ja venekeelsete vastete lühisõnastiku.
- Tabeli, mis näitab paljude füüsikavalemeis üldkasutatavate sümbolite pärinemist vastavate ladina sõnade esitähtedest.
- Koondkokkuvõtte kursuse põhivarast.
- Soovitusi täiendlugemiseks ärksamatele õpilastele.
- Ekskursioonide sihtpaikade soovitusi ja kontaktandmeid.