Ilmus Kertu Sillaste teine sõnadeta raamat „Ma ei karda!“

Raamatus kohtub väike tüdruk erinevate loomade ja muinasjuttudest tuttavate õudsate tegelastega. „Ma ei karda!“, kinnitab ta endale ja lugejale. Lõpuks jõuab ta meie tänapäevase tegelikkuse suurima hirmuni ....
Praegu veel, õnneks, saab ta öelda, et see oli vaid uni.
„Ma ei karda!“ saab toetada arutelusid hirmude, hirmude ületamise ja päriselt ohtlike asjade üle. Lihtsat lugu jutustav raamat sobib seetõttu eriti hästi esmaseks tutvuseks sõnatute raamatutega, vajamata pikemat selgitust või kasutusõpetust. 
 

Sõnatuid raamatuid kasutatakse alushariduses jutustamisoskuse arendamiseks. Kõrgelt hinnatakse nende ühendavat potentsiaali mitmekultuurilistes õpperühmades.
Ka Eestis on vajadus sõnatute raamatute järele viimasel poolaastal taas eriti teravalt päevakorda tõusnud. Just nüüd on kooliklassides ja lasteaedades rohkem kui iial varem lugejaid, kel pole ühist emekeelt, kuid kes tahaksid teistega lugusid jagada, käes hoida raamatuid, mis on ühtviisi arusaadavad ja kõnekad ükskõik millise keele rääkijale. Sõnatu raamat on siin hea abivahend, vajalik sillalooja ja ühendaja.

 „Ma ei karda!“ on Kertu Sillaste teine sõnatu raamat. Esimene –„Appi! Help!“, mis ilmus 2021. aastal – oli Eestis päris esimene omalaadne.
„Sõnatus raamatus pole teksti pilte selgitamas. Tegija väljendusvahenditeks on  värvid, heletumedused, näoilmed, kehahoiakud, tegelaste suurused ja väiksused, ka pildi stiil ja iseloom. Nende abil saab muuta pildid lugu jutustavalt kõnekaks, “ ütleb Kertu Sillaste.

„Soovin, et minu raamatud pakuksid midagi nii väikestele kui ka pisut vanematele lastele. Raamatus võiks olla äratundmisrõõmu ja kaasarääkimisvõimalust. Tore, kui raamat innustaks lapsi midagi ise järgi tegema, vallandaks nende loova alge.“
Raamatu autor Kertu Sillaste on tegelnud tekstiili- ja tarbekunstiga, illustreerib ja kujundab raamatuid ning on omandanud kunstiõpetaja kutse. Tema varem ilmunud autoriraamat „Kõige ilusam seelik“ (Koolibri 2019) on kantud IBBY aunimekirja. „Appi! Help!“ (Koolibri 2021) ja „Mina olen kunstnik“ (Koolibri 2018) on valitud 5 kauneima Eesti lasteraamatu hulka.