Füüsika 11. klassile. Optika

Sisututvustus

Käesolev õpik on otsene järg 8. klassi füüsikaõpiku osale „Optika ehk valgusõpetus”, kus tutvustati mõningaid valgusnähtusi. Siin süvendatakse olemasolevaid teadmisi optikast ning tutvutakse uute nähtuste ja nende rakendusega. Põhitähelepanu on pööratud valguse olemuse avamisele.
Õpikus tutvustatakse nii valguse laineteooria kui ka kvantteooria põhiseisukohti.
Õpiku materjal on esitatud kahes osas: mustas ja sinises kirjas. ###Mustas kirjas on toodud kursuse põhimaterjal, mis vastab riiklikule füüsika ainekavale. Sinises kirjas on esitatud kõik optika rakendused teaduses ja tehnikas ning muu täiendav materjal, mida võib kasutada valikuliselt, sest nende osade vahelejätmine ei riku kursuse terviklikkust ega takista põhimaterjali omandamist. Õpikus toodud lahendustega ülesanded ei ole enamasti tüüpülesanded, vaid on mõeldud õppematerjali täiendamiseks ja illustreerimiseks. Sobivat harjutusmaterjali võib leida jaotisest „Ülesanded”. Neist raskemad ja sellised, mille lahendamiseks on vaja teadmisi muudest füüsikakursustest, on tähistatud sinisega. Käesolevast trükist on mõned ebasobivad ülesanded välja jäetud ning sellepärast ei kattu alati õpiku ja Õpetajaraamatu ülesannete numbrid.
Jaotises „?” toodud küsimused on mõeldud eeskätt neile, kellel füüsika vastu tõsisem huvi. Optikakursuse olulisemad tulemused, nn põhivara, on toodud jaotises STOP.

6.98 €
tk
Koolibri kood 4391
Lehekülgede arv 112
Formaat 16 × 23 cm
Köide õmmeldud liimbrošüür
ISBN 9789985021255
Ilmumisaeg 26.06.2008
Saadavus Tartu esinduses 3
Saadavus Koolibri e-poes >5