IN 3. 3. klassi inimeseõpetuse töövihik

Sisututvustus

3. klassi inimeseõpetuse õpiku ja töövihiku koostamisel on lähtutud õppekava alusväärtustest, üldpädevustest ning õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest. Õpetuse rõhk on suunatud õpilase enesekohase pädevuse kujunemisele ning enese suhestamisele lähiümbrusega. Õppeteemad, mis tulenevad nii inimese- kui ka ühiskonnaõpetusest, on seotud igapäevaeluga ning toetavad lõimingut teiste ainete ja läbivate teemadega.

Õpiku ja töövihiku koostamisel on metoodiliseks lähtekohaks aktiivne õppimine: erinevat tüüpi ülesannete kaudu suunatakse õpilasi tegema valikuid, uurima, arutlema, töötama üksi ja rühmas ning osalema rollimängudes, koostama projekti, tegema katseid. Õppematerjalis on lisaks uuenenud illustratsioonidele tabeleid, skeeme ja mõistekaarte jmt. Õpitu kordamiseks, hoiakute ja väärtuste üle arutlemiseks ning enesehinnangu kujundamiseks ja ka teadmiste ja oskuste kontrollimiseks on teemade lõppu kavandatud peatükk „Nüüd tean ja oskan”.

Töövihikus on ka lisaülesandeid teemade süvendavaks käsitlemiseks.

6.10 €
tk
Koolibri kood 9251
Lehekülgede arv 72
Formaat 20 × 25 cm
Kaas brošüür
ISBN 9789985048597
Ilmumisaeg 21.02.2022
Saadavus Tartu esinduses 1
Saadavus Koolibri e-poes >5

Seotud tooted