Kas oskad? Töölehed 1. klassi matemaatikateadmiste hindamiseks

Sisututvustus

1. klassi töölehtede kogumik „Kas oskad?” on ideelt ja ülesehituselt sarnane 2017. aastal ilmunud 3. klassi kogumikuga, et anda õpilasele tagasisidet laste matemaatikateadmistest ja -oskustest. Lisaks aitab see õpetajal kavandada edasise õppimise eesmärgid ja teed.
- Väljalõigatavad tööd on koostatud kahes variandis. Ühest vihikust jagub töid kahe õpilase jaoks.
- Kogumiku algusest leiab õpetaja eeltöö, mille abil testida õpilaste algteadmisi kooli tulles. See sisaldab alushariduse õppekava pädevustel põhinevaid ülesandeid.

1. klassi töölehtede kogumik „Kas oskad?” on ideelt ja ülesehituselt sarnane 2017. aastal ilmunud 3. klassi kogumikuga, et anda õpilasele tagasisidet laste matemaatikateadmistest ja -oskustest. Lisaks aitab see õpetajal kavandada edasise õppimise eesmärgid ja teed.
- Väljalõigatavad tööd on koostatud kahes variandis. Ühest vihikust jagub töid kahe õpilase jaoks.
- Kogumiku algusest leiab õpetaja eeltöö, mille abil testida õpilaste algteadmisi kooli tulles. See sisaldab alushariduse õppekava pädevustel põhinevaid ülesandeid.
- 1. klassis on väga oluline õpetada last tööjuhendeid lugema ning neist aru saama. Seetõttu on kogumikus kasutatud osaliselt tööraamatust ja töövihikust tuttavaid ülesandeid, mille abil saab õpetaja teada, kuidas laps iseseisva töö käigus tööjuhenditest aru saab. Iga töö lõpust leiab loovülesande, mille lahendamine vajab loogilist mõtlemist, täpsust või tähelepanu.
- Kuna hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine, et toetada õpilase arengut, on soovitav on koguda lahendatud lühitööd ühtede kaante vahele õpimapiks. See võimaldab nii õpetajal kui ka õpilasel jälgida vigade dünaamikat ja teada saada, kas mõned vead on juhuslikku laadi või kanduvad tööst töösse.
- Kogutud infot jälgides saab õpetaja valida sobivaid õpimeetodeid ja mänge töö edasiseks kavandamiseks ning anda tagasisidet õpilasele tema teadmistest ja oskustest, et innustada ja suunata teda sihikindlalt õppima. Klassiõpetaja järjekindlus, oskuslik mänguliste ja jõukohaste tegevuste valik tagab õpilaste positiivse suhtumine ja huvi matemaatika õppimise vastu ning hea enesehinnangu kujunemise suuremates klassides.

7.13 €
tk
Koolibri kood 7997
Lehekülgede arv 72
Formaat 20 × 28 cm
Köide brošüür perforeeritud
ISBN 9789985040454
Ilmumisaeg 26.07.2018
Saadavus Tartu esinduses >5
Saadavus Koolibri e-poes >5