Keemia. Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile

Sisututvustus

I. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse: millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia, millised on uurimismeetodid ja -vahendid, milline on nende teaduste arengulugu.
II. Aine ehitus: nüüdisarusaamad aatomi koostisest ja ehitusest, perioodilisusseadus ja -tabel aatomi ehituse valguses, keemilise sideme olemus, mehhanismid, tüübid ja nende seos aine omadustega.###
III. Keemiliste protsesside kulgemise seaduspärasused: millal ja miks kulgevad keemilised reaktsioonid, nende kiirus ja tasakaal. Keemilised protsessid lahustes (elektrolüütiline dissotsiatsioon, soolade hüdrolüüs, ioonide vahelised reaktsioonid).
IV. Metallide keemia: võrdlev käsitlus A- ja B-rühma metallidest ning nende ühenditest (leidumine, saamine, omadused, roll tehnikas, olmes, elutegevuses).
V. Mittemetallide keemia: võrdlev käsitlus vesinikust väärisgaasideni.

Õpikus toodud keemiaarvutused on vaid praktilise iseloomuga, seotud konkreetsete tehnoloogiliste protsessidega ning rõhutavad lisandite ja saagise rolli tootmises.

I, II ja III peatükk moodustavad üldise keemia, IV ja V anorgaanilise keemia kursuse.
14.70 €
tk
Koolibri kood 5758
Lehekülgede arv 264
Formaat 16 × 23 cm
Köide õmmeldud liimbrošüür
ISBN 9789985026724
Ilmumisaeg 14.03.2011
Saadavus Tartu esinduses 4
Saadavus Koolibri e-poes >5