Matemaatika 10. klassile

Sisututvustus

10. klassi õpik sisaldab teooriat ja ülesandeid gümnaasiumi järgmiste matemaatikakursuste kohta:
1. Arvuhulgad. Avaldised,
2. Võrrandid ja võrrandisüsteemid,
3. Võrratused. Trigonomeetria I,
4. Trigonomeetria II,
5. Vektor tasandil. Joone võrrand.
Õpik on mõeldud eelkõige laia kursuse jaoks, kuid on kasutatav ka kitsa kursuse õpetamisel. Õpiku materjal sisaldab kogu laia kursuse. Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel.
Ülesanded jagunevad raskustaseme järgi A- ja B-osaks. Kitsast kursust õppides võiks piirduda A-osa ülesannetega, kuid laia kursuse raames tuleks lahendada nii A- kui ka B-osa ülesanded.
10. klassi õpik sisaldab teooriat ja ülesandeid gümnaasiumi järgmiste matemaatikakursuste kohta:
1. Arvuhulgad. Avaldised,
2. Võrrandid ja võrrandisüsteemid,
3. Võrratused. Trigonomeetria I,
4. Trigonomeetria II,
5. Vektor tasandil. Joone võrrand.
Õpik on mõeldud eelkõige laia kursuse jaoks, kuid on kasutatav ka kitsa kursuse õpetamisel. Õpiku materjal sisaldab kogu laia kursuse. Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel.
Ülesanded jagunevad raskustaseme järgi A- ja B-osaks. Kitsast kursust õppides võiks piirduda A-osa ülesannetega, kuid laia kursuse raames tuleks lahendada nii A- kui ka B-osa ülesanded.
Iga kursuse lõpus on valik ülesandeid ja küsimusi enesekontrolliks. Viimaste iseseisev lahendamine võimaldab õpilasel selgusele jõuda selles, kas põhiline materjal on omandatud. Õpiku lõpus on esitatud kogu materjali kordavaid ülesandeid, samuti enamiku ülesannete vastused.
Õpiku 2. trükis on parandatud eelmises trükis ilmnenud puudused ja vead. Suurema sisulise muutusena on õpiku algusse lisatud peatükk "Hulgad ja tehted nendega". See tutvustab lühidalt hulgateooria põhimõisteid ja sümboleid, mille tundmist eeldavad mitmed gümnaasiumi matemaatikakursused, kuid mida põhikoolis pole käsitletud.
17.40 €
tk
Koolibri kood 9670
Lehekülgede arv 352
Formaat 16 × 23 cm
Köide kõva kaas
ISBN 9789985052648
Ilmumisaeg 01.11.2023
Saadavus Tartu esinduses 3
Saadavus Koolibri e-poes >5

Vaata ka