Matemaatika 8. klassile, 1. osa

Sisututvustus

Õpiku 1. osa koosneb sissejuhatavatest kordamisülesannetest ning kolmest peatükist: „Hulkliikmed”, „Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem” ja „Matemaatilised laused”. Iga peatükk algab lühikese ülevaatega antud teema rakendustest igapäevaelus, matemaatilisest tähtsusest või ajaloolisest taustast, omandatavatest uutest teadmistest, oskustest ja mõistetest ning lõpeb enesekontrolli ülesannete valikuga.
Õpiku 1. osa koosneb sissejuhatavatest kordamisülesannetest ning kolmest peatükist: „Hulkliikmed”, „Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem” ja „Matemaatilised laused”. Iga peatükk algab lühikese ülevaatega antud teema rakendustest igapäevaelus, matemaatilisest tähtsusest või ajaloolisest taustast, omandatavatest uutest teadmistest, oskustest ja mõistetest ning lõpeb enesekontrolli ülesannete valikuga. Alateemad jagunevad teooriaosaks koos asjakohaste näidete, jooniste ja skeemidega ning erineva raskusastmega A- ja B-osa ülesanneteks. Lehekülgede serval leidub selgitusi teema kohta, meeldetuletusi varem matemaatikas õpitust, sõnalisi ja joonise kujul vihjeid ülesannete lahendamiseks jms. Tähelepanu pööratakse arvuti kasutamise võimalustele matemaatika õppimisel (lineaarvõrrandisüsteemide graafiline lahendamine ja geomeetria teoreemidele vastavate geomeetriliste konstruktsioonide loomine programmiga GeoGebra). Õpiku lõpus on valik ülesannete vastuseid ning sisunäitaja.
12.84 €
tk
Koolibri kood 9257
Lehekülgede arv 128
Formaat 20 × 25 cm
Köide õmmeldud liimbrošüür
ISBN 9789985049259
Ilmumisaeg 07.06.2022
Saadavus Tartu esinduses 5
Saadavus Koolibri e-poes >5

Seotud tooted

Vaata ka