Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik

Sisututvustus

Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane kujuneks sotsiaalselt pädevaks ühiskonna liikmeks. 6. klassi ühiskonnaõpetuses käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega ning ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega.

Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane kujuneks sotsiaalselt pädevaks ühiskonna liikmeks. 6. klassi ühiskonnaõpetuses käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega ning ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega.
Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht.
6. klassi ühiskonnaõpetuse õppekomplekt koosneb õpikust ja töövihikust ning nende koostamise aluseks on uus põhikooli riiklik õppekava.
Õppematerjalide koostamisel on lähtutud arusaamast, mille kohaselt õpilane peab õppimises võimalikult aktiivselt osalema. Seetõttu on mitmete teemade käsitlemist alustatud õpilaste eelteadmiste väljaselgitamisega või aruteludega. Õpilasi suunatakse ülesandeid lahendama nii individuaalselt kui ka rühmas või paarides. Samuti pakutakse võimalusi tööks mitmesuguste allikatega, näiteks skeemide, piltide, tabelite, diagrammide, tekstidega. Mitme teema juures suunatakse õpilast hankima lisateavet internetist.
Igapäevaeluga seostatud praktiliste ülesannete ning aktiivõppemeetodite kaudu toetatakse tervikpildi kujunemist ühiskonna toimimisest, õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemisest, nagu seaduste ja reeglite täitmine, ettevõtlikkus, kodanikualgatus, inimõiguste austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, säästlik suhtumine keskkonda, lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning oma maa kultuuripärandi väärtustamist.

9.66 €
tk
Koolibri kood 8058
Lehekülgede arv 72
Formaat 20 × 25 cm
Köide õmmeldud liimbrošüür
ISBN 9789985048603
Ilmumisaeg 18.02.2022
Saadavus Tartu esinduses Puudub
Saadavus Koolibri e-poes >5

Seotud tooted