Õppekirjandus / Eesti õppekeelega kool / Ajalugu, filosoofia (6)