Eesti keel vene õppekeelega koolis

Eesti keele õpikute "Koos on tore", "Koos on lõbus", "Koos on vahva" ja 4.-6. klassi õpikute "Teele" autor Pille Pipar ning kirjastus Koolibri kutsuvad 1. ja 2. kooliastme eesti keele õpetajaid koolitusele 7. detsembril 14.00-16.00 Tallinnas.

Koolitusel räägime:

1) õpilasi kaasavast keeleõppest;
2) erinevate osaoskuste toetamisest keeletunnis;
3) erinevate keeletasemetega õppijatest ühes klassis;
4) keeletunni kitsendamisest või laiendamisest vastavalt tundide arvule. 

Kõik koolitusel osalejad saavad tõendi.

 

Registreerimine koolitusele

Registreerimine koolitusele